ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศเมื่อวันที่ 22  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์