ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่น

ข้ามไปยังทูลบาร์