ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


นโยบายทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์