ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2565


ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์