ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประเภทผู้มีทักษะ) สังกัดสำนักปลัด 1 อัตรา ในวันที่ 17-28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


ประกาศ เรื่อง เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ข้ามไปยังทูลบาร์