ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์