ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2564


ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ภ.ด.ส.3-ประจำปี-2564

ข้ามไปยังทูลบาร์