ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง แจ้งปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 12-26 กรกฎาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง แจ้งปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเป็นการป้องกันโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12-26 กรกฎาคม 2564 รวม 15 วัน หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/07/CCF09072564-1.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์