ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง การให้บริการรับชำระภาษีช่วงเวลาพักกลางวันของวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 – 13.00 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง การให้บริการรับชำระภาษีช่วงเวลาพักกลางวันของวันทำการ

ตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 – 13.00 น.


ข้ามไปยังทูลบาร์