ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2563


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/03/ประกาศเจตจำนงทุจริต-2563.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์