ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2563


ประกาศเจตจำนงทุจริต 2563

ข้ามไปยังทูลบาร์