ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมย จำนวน 1 อัตรา


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/02/CCF18022564.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์