ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมย จำนวน 1 อัตรา


ข้ามไปยังทูลบาร์