ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมย) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมย) จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2564 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

 


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/01/CCF14012564_0001.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์