ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมย) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมย) จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2564 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

 


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

CCF14012564 0001

ข้ามไปยังทูลบาร์