ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์