ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบริบาล-ล่าสุด.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์