ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 3 เส้นหนองโคกกว้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 3 เส้นหนองโคกกว้างผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/06/CCF05062563_0002.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์