ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง เส้นทางป่าดงเก่าน้ำคำเชื่อมถนนริมคลองสถานีสูบน้ำดอนเมย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง เส้นทางป่าดงเก่าน้ำคำเชื่อมถนนริมคลองสถานีสูบน้ำดอนเมย 1 ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


CCF20042563 0001

ข้ามไปยังทูลบาร์