ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลิง หมู่ 3,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองปลิง หมู่ 3,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/04/CCF10042563_0003.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์