ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาหนองโคกกว้าง บ้านหนองปลิง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาหนองโคกกว้าง บ้านหนองปลิง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/04/CCF10042563_0001.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์