ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง เส้นบ้านดอนเมย – บ้านหัวดง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง เส้นบ้านดอนเมย – บ้านหัวดง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง-เส้นบ้านดอนเมย-บ้านหัวดง.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์