ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

             ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิง จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

             บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้

ประกาศ ณ  วันที่ 2  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/03/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์