ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศรายชื่อผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศรายชื่อผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตามภารกิจลงวันที่ 28 มกราคม 2563 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิง จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยจึงขอประกาศผู้ที่ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) และ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ให้มาสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/02/CCF27022563_0001.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์