ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิง จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา   โดยมีกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือกในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเนย ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/02/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบ.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์