แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2019/10/แผนจัดซื้อจัดจ้างปี-2563.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์