ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563

ข้ามไปยังทูลบาร์