ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งที่มาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งที่มาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/04/การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการค่าตอบแทนพนักงานส่วนตำบล-พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์