ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งที่มาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งที่มาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564


การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการค่าตอบแทนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้ามไปยังทูลบาร์