ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลิง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลิง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2019/09/หมู่-3.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์