ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ 2566

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ 2566


ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์