ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดอำนาจเจริญ

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ

                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดอำนาจเจริญ


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/10/CCF07102563_0001.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์