ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดอำนาจเจริญ

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ

                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดอำนาจเจริญ


CCF07102563 0001

ข้ามไปยังทูลบาร์