ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.ดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์