ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สายนา นายประสิทธิ์ ทานะวงศ์ – ที่นา นายประมูล พรมเหลา)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองปลิง
จากที่นา นายประสิทธิ์ ทานะวงศ์ – ที่นา นายประมูล พรมเหลา


สายนา นายประสิทธิ์ ทานะวงศ์ – ที่นา นายประมูล พรมเหลา

ข้ามไปยังทูลบาร์