ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ( สายบ้านนายอำคา ไปที่นา นายสมพงษ์ พรมเหลา )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3
( สายบ้านนายอำคา ไปที่นา นายสมพงษ์ พรมเหลา )


สายบ้านนายอำคา ไปที่นา นายสมพงษ์ พรมเหลา

ข้ามไปยังทูลบาร์