ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( สายที่นา นายสุริยันต์ ตะนุมาตย์ – ถนนลาดยางไปบ้านน้ำปลีก )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านก่อหมู่ที่ 2
( จากที่นา นายสุริยันต์ ตะนุมาตย์ – ถนนลาดยางไปบ้านน้ำปลีก )


สายที่นา นายสุริยันต์ ตะนุมาตย์ – ถนนลาดยางไปบ้านน้ำปลีก

ข้ามไปยังทูลบาร์