ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนระบบน้ำปะปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลิง หมู่ 3,4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/02/ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนระบบน้ำปะปาภายในหมู่บ้าน-บ้านหนองปลิ_compressed-1.pdf


ข้ามไปยังทูลบาร์