ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( เพิ่มเติมระยะที่ 3 )

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

( เพิ่มเติมระยะที่ 3 )


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/06/CCF12062563.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์