ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น


ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อปท.

ข้ามไปยังทูลบาร์