ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


ผลการนับคะแนน นายกและส.อบต.ตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์