ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการให้บริการบริหารราชการ นายเกรียงไกร วิริยะกูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการให้บริการบริหารราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2566


ประกาศเจตจำนง นายเกรียงไกร วิริยะกูล ประธานสภา

ข้ามไปยังทูลบาร์