นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลากร

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/05/25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์