นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/05/นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์