นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะทำงานชุดปฏิบัติการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับจังหวัด ชุด 1 ลงพื้นที่ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เข้าร่วมต้อนรับ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะทำงานชุดปฏิบัติการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับจังหวัด ชุด 1 ลงพื้นที่ตำบลนาจิก และ ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อร่วมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ชี้แจงทำความเข้าใจ สร้างความเข้มแข็งให้กับทีมงาน รับฟังปัญหาความต้องการ อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ขอบคุณและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลดอนเมยทุกคน โดยมี นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด อบต.ดอนเมย พนักงาน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้การต้อนรับ


ข้ามไปยังทูลบาร์