นายสำราญ วงค์จันทา รองนายก อบต.ดอนเมย นายเอกรัฐ ทาตาสุข เลขานายก อบต.ดอนเมย และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท ทดสอบความหนาแน่ชั้นพื้นทาง ถนนลาดยาง สายทาง บ้านหนองปลิง ถึง กุดน้ำมอก

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายสำราญ วงค์จันทา รองนายก อบต.ดอนเมย นายเอกรัฐ ทาตาสุข เลขานายก อบต.ดอนเมย และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท ทดสอบความหนาแน่ชั้นพื้นทาง ถนนลาดยาง สายทาง บ้านหนองปลิง ถึง กุดน้ำมอก

ข้ามไปยังทูลบาร์