นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ กองช่างและพนักงานส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนภายในตำบลดอนเมย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากถนนชำรุดทำให้มีอุปสรรคในการเดินทาง

นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ กองช่างและพนักงานส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนภายในตำบลดอนเมย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากถนนชำรุดทำให้มีอุปสรรคในการเดินทาง


ข้ามไปยังทูลบาร์