นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและนายวานิจ สุภาพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานของผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นถนนลาดยางทางกุดน้ำมอก บ้านหนองปลิง หมู่ 3,4

นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและนายวานิจ สุภาพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานของผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นถนนลาดยางทางกุดน้ำมอก บ้านหนองปลิง หมู่ 3,4

ข้ามไปยังทูลบาร์