โครงการขจัดความยากจนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลดอนเมย ครั้งที่ 3

นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ,นายสำราญ วงจันทา รองนาย อบต.ดอนเมย,นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด อบต.ดอนเมย และพนักงานส่วนตำบลดอนเมย มอบเงินช่วยเหลือนางสวาส มงคลมาตย์ ,นายกบ อาบทอง และนายสมบัติ วุฒิภา ตามโครงการขจัดความยากจนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลดอนเมย ครั้งที่ 3

ข้ามไปยังทูลบาร์