นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมขยายผลวิทยากรประชาธิปไตรตำบล หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตรตำบลดอนเมย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมขยายผลวิทยากรประชาธิปไตรตำบล หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตรตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์