นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำรถน้ำลงพื้นที่เพื่อระงับเหตุไฟลามทุ่ง ขณะนี้สามารถระงับเหตุได้เรียบร้อยแล้วครับ

วันที่ 27 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งจ้างประชาชนบ้านหนองปลิง พบไฟลามทุ่งสถานีสูบน้ำหนองปลิง ในเวลา 13.00 น. นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหาส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำรถน้ำลงพื้นที่เพื่อระงับเหตุไฟลามทุ่ง ขณะนี้สามารถระงับเหตุได้เรียบร้อยแล้วครับ

ข้ามไปยังทูลบาร์