นายวิทยา จิตรมาศ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิเศษ นพทีปกังวาล ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ได้มาตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายวิทยา จิตรมาศ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิเศษ นพทีปกังวาล ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ได้มาตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้ามไปยังทูลบาร์