นายวรวิทย์ สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงานและคณะกรรมการตรวจรับงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เข้าตรวจดูการดำเนินงานของผู้รับเหมา ของงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยหรี่ ช่วงนานายคำ คูณมา ข้ามไปที่นานางหวาด แซ่คู่ บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล.

นายวรวิทย์ สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงานและคณะกรรมการตรวจรับงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  เข้าตรวจดูการดำเนินงานของผู้รับเหมา  ของงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยหรี่ ช่วงนานายคำ คูณมา ข้ามไปที่นานางหวาด แซ่คู่ บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล.


ข้ามไปยังทูลบาร์