นายวรวิทย์ สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  เข้าตรวจดูการดำเนินงานของผู้รับเหมา ของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 เส้นนาแค ผิวจราจรกว่าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร

นายวรวิทย์ สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงานและคณะกรรมการตรวจรับงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  เข้าตรวจดูการดำเนินงานของผู้รับเหมา  ของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 เส้นนาแค ผิวจราจรกว่าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร


ข้ามไปยังทูลบาร์