นายมอง วงสกุล ประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ได้เดินทางเพื่อไปส่ง นางสาวพัชรา บุญลา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ย้ายไปรับตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายมอง วงสกุล ประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ได้เดินทางเพื่อไปส่ง นางสาวพัชรา บุญลา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ย้ายไปรับตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


ข้ามไปยังทูลบาร์